• Аварійно-диспетчерська служба:
  3-49-20, 3-49-40, 0673116766
 • Абонентський відділ:
  5-11-01, 3-86-71, 068-938-61-57
 • Додаткові послуги: 050 436 80 66, kp-mtve-poslugy@ukr.net
 • Сервісний центр по роботі з приладами обліку:
  3-64-20, 067-311-67-63, 067-405-23-01
 • Лазня - (03849)76215
 • ДП "Тепловода": приймальня 3-25-92, абонентський відділ 067-381-01-64

Електрична енергія та інша діяльність

Інформація відповідно до Постанови НКРЕКП ВІД 26.04.2019 № 642 "Про затвердження Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії"

ІНФОРМАЦІЯ про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії 

ІНФОРМАЦІЯ про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії  за 3-ій квартал  2022 рік

 

ІНФОРМАЦІЯ про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії

Загальна інформація

Публічний договір про постачання електричної енергії споживачу

Додатки до публічного договору

Заява приєднання до договору з постачання електричної енергії споживачу

Комерційна пропозиція №1

 

 

 

 

Публічний договір про постачання електричної енергії споживачу

Додатки до публічного договору

Заява приєднання до договору з постачання електричної енергії споживачу

Комерційна пропозиція №1

Додаток 2

до Порядку опублікування інформації

про частку кожного джерела енергії, використаного

для виробництва електричної енергії, та вплив

на навколишнє природне середовище, спричинений

виробництвом електричної енергії

 

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії за 2020 рік

 

№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт∙год
1 Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиди  0,164  0,010611
1.2 Аміак
1.3 Ангідрид сірчистий  0,08  0,005176
1.4 Ацетон
1.5 Бенз(о)пірен
1.6 Бутилацетат
1.7 Ванадію п’ятиокис
1.8 Водень хлористий
1.9 Вуглецю окис
1.10 Вуглецю двоокис
1.11 Вуглеводні
1.12 Газоподібні фтористі сполуки
1.13 Тверді речовини
1.14 Кадмію сполуки
1.15 Марганець та його сполуки
1.16 Нікель та його сполуки
1.17 Озон
1.18 Ртуть та її сполуки
1.19 Свинець та його сполуки
1.20 Сірководень
1.21 Сірковуглець
1.22 Спирт н-бутиловий
1.23 Стирол
1.24 Фенол
1.25 Формальдегід
1.26 Хром та його сполуки
1.27 Радіоактивні відходи
2 Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти
2.1 Азот амонійний
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5))
2.3 Завислі речовини
2.4 Нафтопродукти
2.5 Нітрати
2.6 Нітрити
2.7 Сульфати
2.8 Фосфати
2.9 Хлориди
2.10 Радіоактивні відходи