• Аварійно-диспетчерська служба:
  3-49-20, 3-49-40, 0673116766
 • вул. Тімірязєва, 123, м. Кам'янець-Подільський
 • Абонентський відділ:
  5-11-01, 3-86-71, 068-938-61-57
 • Сервісний центр по роботі з приладами обліку:
  3-64-20, 067-311-67-63, 067-405-23-01
 • ДП "Тепловода" 3-25-92, 067-381-01-64
 • https://www.facebook.com/kp.mtve.kamianets/

Електрична енергія та інша діяльність

Публічний договір про постачання електричної енергії споживачу

Додатки до публічного договору

Заява приєднання до договору з постачання електричної енергії споживачу

Комерційна пропозиція №1

Додаток 1

до Порядку опублікування інформації

про частку кожного джерела енергії, використаного

для виробництва електричної енергії, та вплив

на навколишнє природне середовище, спричинений

виробництвом електричної енергії

Інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії 2020 рік

 

 

№ з/п Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, %
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 Ядерне паливо
2 Вугілля
3 Природний газ
4 Мазут
5 Газ промисловий (вказати)  83,1 83,4 70,5 90,3 100 100 100 100 100 100 99,6 91,4
6 Біомаса 16,9 16,6 29,5 9,7 0 0 0 0 0 0 0,4 8,6
7 Біогаз
8 Енергія сонячного випромінювання
9 Енергія вітру
10 Геотермальна енергія
11 Енергія хвиль та припливів, гідроенергія:
12 у т. ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями
13 у т. ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями
14 у т. ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями
15 у т. ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт
16 Інші види палива/енергії (вказати)

 

 

Додаток 2

до Порядку опублікування інформації

про частку кожного джерела енергії, використаного

для виробництва електричної енергії, та вплив

на навколишнє природне середовище, спричинений

виробництвом електричної енергії

 

Інформація про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії за 2020 рік

 

№ з/п Найменування забруднюючої речовини тонн г/кВт∙год
1 Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин
1.1 Азоту оксиди  0,164  0,010611
1.2 Аміак
1.3 Ангідрид сірчистий  0,08  0,005176
1.4 Ацетон
1.5 Бенз(о)пірен
1.6 Бутилацетат
1.7 Ванадію п’ятиокис
1.8 Водень хлористий
1.9 Вуглецю окис
1.10 Вуглецю двоокис
1.11 Вуглеводні
1.12 Газоподібні фтористі сполуки
1.13 Тверді речовини
1.14 Кадмію сполуки
1.15 Марганець та його сполуки
1.16 Нікель та його сполуки
1.17 Озон
1.18 Ртуть та її сполуки
1.19 Свинець та його сполуки
1.20 Сірководень
1.21 Сірковуглець
1.22 Спирт н-бутиловий
1.23 Стирол
1.24 Фенол
1.25 Формальдегід
1.26 Хром та його сполуки
1.27 Радіоактивні відходи
2 Скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти
2.1 Азот амонійний
2.2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5))
2.3 Завислі речовини
2.4 Нафтопродукти
2.5 Нітрати
2.6 Нітрити
2.7 Сульфати
2.8 Фосфати
2.9 Хлориди
2.10 Радіоактивні відходи

 

Інформація про частку джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії КП “Міськтепловоденергія”

№ з/п Назва об’єкта електроенергетики (у тому числі черги будівництва, пускового комплексу) Місцезнаходження об’єкта електроенергетики ( у тому числі будівництва, пускового комплексу) Електрогенеруюче обладнання
найменування та тип кількість штук заводський та інвентарний номери встановлена потужність, кВт вид палива/енергія
основний резервний
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 КГУ                               М.Гордійчука, 2 Хмельницька обл., м.Кам’янець-Подільський, вул. М.Гордійчука,2 Газовий двигун-генератор ДвГ1А-500 1 Зав. №33   Інв.№410403732 500 природний газ
2 КГУ                                  Чкалова, 56 Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Жовтневе, вул. Чкалова, 56 Газовий двигун-генератор ДвГ2А-630 1 Зав. №15 Інв.№410405459 630 природний газ
Газовий двигун-генератор ДвГ2А-630-1 1 Зав.№27 Інв.№410403903 630 природний газ
3 КГУ                                  Тімірязєва,123 Хмельницька обл., м.Кам’янець-Подільський, вул. Тімірязєва, 123 Газовий двигун-генератор ДвГ2А-500-2 1 Зав. №48 Інв.№410405460 500 природний газ
4 ТЕЦ Хмельницька обл., м.Кам’янець-Подільський, вул. Франка, 42 З-6-35/5м-1          АР-6-5 1                                  1 Зав.№1     Інв.№310400075                      Зав.№2 Інв.№310400074 6000                        6000 природний газ
5 ТЕС Хмельницька обл., м.Кам’янець-Подільський, вул. Крип’якевича , 3 Когенераційний модуль ORCHID в.т.ч генератор W60 IEC Frame 560S 1 Зав.№ 1035241671  Інв.№410407532 1600 щепа
Всього 15860

Першим кроком на шляху до енергетичної незалежності на комунальному підприємстві «Міськтепловоденергія» стало впровадження когенераційних установок, що працюють із комбінованим виробництвом тепла та електроенергії з одного виду палива. 2011-2012 року на трьох котельнях підприємства запрацювали 4 таких установки. За три роки їх роботи в мережу було подано 28192,6 тис. кВт. електроенергії, що дозволило досягти економії у 15 787,9 тис. грн.

Встановлення когенераційних установок підвищило енергетичну незалежність підприємства та дозволило створити у місті «Єдине енергетичне кільце» – систему власних кабельних мереж для живлення об’єктів підприємства електроенергією власного виробництва. А реконструкція енергоємного обладнання системи водопостачання та водовідведення, що дозволила підприємству замінити основне обладнання і зменшити витрати електроенергії.