Якість води

Інженерно - технічними працівниками КП „Міськтепловоденергія" розроблені і впроваджені різні заходи для зниження вмісту нітратів та жорсткості в питній воді. Для зменшення нітратів та загальної жорсткості проводиться доставка проб річкової та питної води в лабораторію облсанепідемстанції. Працівники лабораторії цілодобово ведуть хімічний контроль за якістю питної води. Через кожні 4 години згідно вимог технологічного процесу визначають залишковий хлор та каламутність, а на виході в міську мережу — залишковий хлор через 2 години.

Щоденно проводиться контроль за якістю води відповідно до вимог ГОСТ та ДСН "Вода питна ..." по наступним показниках: запах, смак, присмак, кольоровість, каламутність. При незадовільних бакпоказниках визначається група мінеральних азотвміщуючих речовин та хлоридів. Два рази на добу визначають залишковий алюміній. Лабораторії міської та обласної санепідемстанцій посезонно, раз у квартал досліджують воду на виході з очисних споруд по схемі повного хіманалізу з визначенням вмісту важких металів та радіоактивності. Проводиться контроль якості дистильованої води по ГОСТ по окремих інгредієнтах, а також паралельні дослідження питної води на вміст фтору, міді, заліза, сульфатів.

Бактеріологічним відділом контролю підготовки якості питної води щомісячно здійснюється контроль готових розчинів на вміст активного хлору. В лабораторії є два автоклави для знезараження відпрацьованого матеріалу і для стерилізації поживних середовищ. Лабораторія проводить дослідження річкової та питної води.

По якості наша вода відповідає всім гігієнічним вимогам до якості води централізованого господарського - питного водопостачання ДСН 383- 96 “Вода питна”.

Знезараження води

Раніше для очистки води використовували хлор, але більш, ніж віковий досвід використовування знезараження води хлором, що завозиться на водоочисні станції в зрідженому вигляді, дозволив виявити недоліки цього методу. Тому було запропоновано виключити використання хлору на очисних спорудах і запустили в дію нову технологію знезараження питної води. 3 квітня на насосній станції другого підйому Дністровського водогону відбулася реалізація даної технології.

Знезараження води гіпохлоритом натрію дозволить відмовитись від складу хлору, всього хлорного обладнання, а також уникнути такого небезпечного етапу як перевезення хлорних бочок та балонів. Його застосування дозволить перевести виробничі об'єкти в категорію безпечних для навколишнього середовища і проживаючих в прилеглій зоні людей. На сьогоднішній день гіпохлорит натрію – один з найбільш ефективних і швидкодіючих дезинфікуючих агентів, що мають широкий спектр дії проти усіх відомих у даний час мікроорганізмів. Він є одним з найбільш дешевих дезінфектантів. Досвід застосування показує, що використання гіпохлоритів відповідно до рекомендацій є безпечним і не викликає ефектів, що впливають на здоров’я людей. Економічна доцільність полягає в зменшенні витрат на процес знезараження води. За рік, на придбання та перевезення рідкого хлору витрачається близько 120 тис. грн. На придбання та перевезення солі для отримання з неї гіпохлориту натрію, прогнозуються річні витрати близько 20 тис. грн.

Для отримання гіпохлориту натрію використовують звичайну поварену сіль, яка присутня в кожній домівці. ЇЇ розчиняють у воді, далі відповідний соляний розчин подається в електролізер, де під дією струму розкладається на складники, що об’єднуються в нову сполуку- гіпохлорит натрію. Дія ГПХН при попаданні у воду починається з того, що він розкладається на атамарний кисень і сполуку хлору, що являються дуже сильним дезінфектантами. При попаданні у воду вони реагують з білковими оболонками мікроорганізмів, які під їх дією гинуть.Так відбувається процес знезараження питної води. Перехід на альтернативний реагент підвищить культуру виробництва і екологічну безпеку, надійність і економічність роботи станції водопідготовки.

 

Комунальне підприємство
“Міськтепловоденергія”
вул.Тімірязєва, 123
м.Кам'янець-Подільський,
Хмельницька обл.,
32300, Україна


e-mail: kp-mtve@ukr.net
© 2018, Комунальне підприємство "Міськтепловоденергія", м.Кам’янець-Подільський